Zabytkowy kościół obecnie

Wyzwaniem jest troska o świątynię. Zabytkowy kościół musiał przejść remont pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków. Do tej pory udało się zrekonstruować od podstaw wieżę i wymienić dach. Doprowadzono też do dawnej świetności drewniane elementy wewnątrz świątyni oraz drzwi. Zakupiono organy i sprzęt nagłaśniający. Odrestaurowano prezbiterium, wymieniono drewnianą podłogę i ławki. Wszystkie prace wykonano po to, aby bezpieczne i wygodnie korzystać z blisko osiemdziesięcioletniej świątyni.