- Plan zajęć

Poniedziałek 1 lutego 2010 r.   9.00 – 13.40
Bezpieczeństwo i prawo w Internecie
- zasady bezpieczeństwa w pracowni komputerowej;
- zagrożenie wirusami komputerowymi;
- uzależnienie się od Internetu;
- licencje i prawa autorskie;
- o czy jest portal: http://www.dzieckowsieci.pl

Wtorek  2 lutego 2010 r.   9.00 – 13.40
Formatowanie i redagowanie tekstu.
- elementy typografii (krój, rodzaje czcionek, inne atrybuty);
- podstawowe zasady redagowania i formatowania tekstu
- zastosować wcięcia, tabulatora i twardej spacji;
- poprawianie tekstu, autokorekta;
- poznanie programów edukacyjnych.

¦roda 3 lutego 2010 r.   9.00 – 13.40
Podstawy grafiki komputerowej
- programy graficzne (Paint, PhotoFiltre);
- zapoznanie się z podstawowymi narzędziami programu graficznego;
- podstawy obróbki fotografii cyfrowych.
- konkurs grafiki komputerowej;
- poznanie programów edukacyjnych.

Czwartek 4 lutego 2010 r.   9.00 – 13.40
Skanowanie fotografii
- zasady skanowania;
- oprogramowanie do skanowania i edycji ;
- kilka słów o pixelach;
- poznanie programów edukacyjnych.

Piątek 5 lutego 2010 r.   9.00 – 13.40
Przygotowanie materiałów do strony www.szczecinki.diecezja.elk.pl
- wyszukiwanie informacji o Szczecinkach w Internecie;
- dodawanie tekstu do strony WWW;
- dodawanie fotografii do strony WWW;
- poznanie programów edukacyjnych.

Sobota 6 lutego 2010 r.   9.00 – 13.40
Zakończenie projektu
- wręczenie nagród zwycięzcom konkursu graficznego;
- poznanie programów edukacyjnych;
- wykonanie pamiątkowej fotografii.

Codziennie od 9.00 do 13.40,  6 x 6 = 36 godzin lekcyjnych.