_Plan zajęć

Plan zajęć kursu informatycznego w 2009 roku w projekcie „RÓWNY START - kompleksowy program pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z parafii w Szczecinkach” finansowanym z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

Poniedziałek 9 lutego 2009 r.   9.00 – 13.40  
Co piszczy w komputerze?
- zasady bezpieczeństwa w pracowni komputerowej;
- budowa komputera;
- jak instalować programy komputerowe?
- licencje i prawa autorskie;
- ćwiczenia, gry komputerowe i programy edukacyjne.

Wtorek  10 lutego 2009 r.   9.00 – 13.40
Internetowa pajęczyna
- zasady bezpieczeństwa w sieci;
- jak przemieszczają się dane w Internecie;
- co to jest e-mail, domena,  adres internetowy, strona WWW, portal, czat itp.
- ćwiczenia, gry on-line.

¦roda 11 lutego 2009 r.    9.00 – 13.40  
Przygotowanie materiałów do strony internetowej www.szczecinki.diecezja.elk.pl
- jak działa strona WWW?
- wyszukiwanie informacji o Szczecinkach w Internecie;
- wyszukiwanie fotografii ze Szczecinek w Internecie;
- przygotowanie tekstów na komputerze;
- ćwiczenia, gry komputerowe i programy edukacyjne.

Czwartek 12 lutego 2009 r.   9.00 – 13.40
Ciekawe zasoby sieci Internet
- zaawansowane metody wyszukiwania informacji w Internecie;
- zasoby portali edukacyjnych;
- fora internetowe (logowanie, wpisywanie tematów);
- galerie internetowe (logowanie, dodawanie fotografii);
- inne usługi przez Internet (e-sklep, e-giełda, e-nauka);
- ćwiczenia.
- ćwiczenia, gry komputerowe i programy edukacyjne.

Piątek 13 lutego 2009 r.   9.00 – 13.40

Konkurs grafiki komputerowej
- programy graficzne (Paint, PhotoFiltre);
- zapoznanie się z podstawowymi narzędziami programu graficznego;
- podstawy obróbki fotografii cyfrowych;
- umieszczenie najlepszych prac na stronie WWW;
- przygotowanie materiałów do artykułu w prasie na temat naszego projektu.
- ćwiczenia, gry komputerowe i programy edukacyjne.

Sobota 14 lutego 2009 r.   9.00 – 13.40  
Zakończenie projektu
- wręczenie nagród zwycięzcom konkursu graficznego;
- wykonanie pamiątkowej fotografii.

1  9.00 - 9.45
2  9.45 - 10.30
3  10.30 - 11.15
     przerwa 11.15 - 11.25
4  11.25 - 12.1o
5  12.10 - 12.55
6  12.55 - 13.40

Codziennie od 9.00 do 13.40,  6 x 6 = 36 godzin lekcyjnych