Strona główna > PROJEKT EFS > Zaj. informatyczne 2009

Zaj. informatyczne 2009

9 lutego 2009 roku rozpoczęły się zajęcia z informatyki w ramach Projektu „RÓWNY START - kompleksowy program pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z parafii w Szczecinkach”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Kurs informatyczny - lista uczestników w 2009 roku:

Brodowski Dawid
Brodowski Jakub
Brodowski Mateusz
Brodowska Sara
Drobiszewska Monika
Kaszuba Sandra

Klimowicz Karolina
Konopko Marek
Kosińska Anna
Złotnik Jakub
Złotnik Kamil
Złotnik Michał

Brodowska Ewelina
Kasprzyk Wojciech
Konopko Mateusz
Klimowicz Damian
Rowiński Mateusz

Wybierz:

Parafia rzymsko-katolicka p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika