Strona główna > PROJEKT EFS > Opieka psychologiczno - pedagogiczna

Opieka psychologiczno - pedagogiczna

 

Podstawą przeprowadzenia specjalistycznej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej było zbadanie potrzeb edukacyjnych oraz dotarcie do dzieci, które mają problemy w szkole. W tym celu Ks. Dariusz Smoleński odbył szerego spotkań z dziećmi, rodzicami, pedagogami oraz dyrektorami szkół, do których uczęszczają uczestnicy projektu.

 

W marcu i kwietniu 2009 r. specjaliści z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Olecku przeprowadzili u wytypowanych dzieci badania umiejętności szkolnych i diagnozę logopedyczną. Diagnozę psychologiczną przeprowadziły Joanna Wiśniewska – psycholog i Elżbieta Domasik – pedagog oraz Wiesława Wróblewska - logopeda.

W efekcie w okresie od marca do czerwca 2009 roku w roku sześcioro dzieci zostało skierowanych na zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze w kierunku dysleksji, dwoje dzieci na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, a troje dzieci uczęszczało na indywidualne zajęcia z logopedą.

Więcej zdjęć z diagnozy

W ramach realizacji umowy partnerskiej w dniu 27.06.2009 r. psycholog Elżbieta Cieślukowska z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olecku przeprowadziła bezpłatne zajęcia profilaktyczne. Celem zajęć pt. „Dlaczego nałogi są szkodliwe?”  było zapoznanie młodzieży z mechanizmem powstawania nałogów, ich skutkami, a także uczenie asertywności - czyli unikania nałogów i odmawiania.

Więcej fotografii z zajęć profilaktycznych

H. Bogdańska

Parafia rzymsko-katolicka p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika