Strona g艂贸wna > PROJEKT EFS > O projekcie

O projekcie

Parafia Rzymsko-Katolicka 娄w. Stanis艂awa Bpa i M臋czennika w Szczecinkach z dniem 1 grudnia 2008 roku rozpocz臋艂a realizacj臋 projektu pod nazw膮 „R脫WNY START - kompleksowy program pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczni贸w z parafii w Szczecinkach”. Projekt wsp贸艂finansowany jest przez Uni臋 Europejsk膮, ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego w ramach Poddzia艂ania 9.1.2 Wyr贸wnywanie szans edukacyjnych uczni贸w z grup o utrudnionym dost臋pie do edukacji oraz zmniejszanie r贸偶nic w jako艣ci us艂ug edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki. Projekt realizowany jest na podstawie umowy zawartej z Wojew贸dztwem Warmi艅sko-Mazurskim z siedzib膮 w Olsztynie reprezentowanym przez Zarz膮d Wojew贸dztwa Warmi艅sko-Mazurskiego.

Skierowano go do 90 dzieci i m艂odzie偶y (w wieku 7-15 lat) zamieszkuj膮cych na terenie Parafii Szczecinki, kt贸re doje偶d偶aj膮 do szko艂y podstawowej i gimnazjum do Olecka, Wieliczek i Babek Oleckich. Grup膮 po艣redni膮 s膮 ich rodzice, z kt贸rymi b臋d膮 prowadzone rozmowy i konsultacje na temat problem贸w wychowawczych i niepowodze艅 szkolnych dzieci.

Celem og贸lnym projektu jest zorganizowanie opieki psychologiczno-pedagogicznej i zaj臋膰 pozalekcyjnych dla uczni贸w szk贸艂 podstawowych i gimnazjalnych z terenu parafii w Szczecinkach.

Cele szczeg贸艂owe cele projektu to:
1) zdiagnozowanie potrzeb edukacyjnych uczni贸w o utrudnionym dost臋pie do nauki,
2) wyb贸r odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej s艂u偶膮cej wyr贸wnywaniu szans edukacyjnych, w tym rozwijaniu zdolno艣ci dzieci,
3) edukacja spo艂eczno艣ci lokalnej (rodzic贸w) z zakresu profilaktyki i wczesnego rozpoznawania objaw贸w wskazuj膮cych na specyficzne trudno艣ci dziecka w czytaniu i pisaniu.

Za艂o偶eniami projektu jest wy艂onienie uczni贸w potrzebuj膮cych odpowiedniego wsparcia, obj臋cie ich opiek膮 psychologiczno-pedagogicznej, zorganizowanie zaj臋膰 pozalekcyjnych (dydaktyczno-wyr贸wnawczych i kompensacyjno-wyr贸wnawczych), kt贸re przygotuj膮 ich do r贸wnego startu w wybranych obszarach edukacyjnych.

W ramach przedsi臋wzi臋cia zrealizowana zostanie:

I. DIAGNOZA POTRZEB EDUKACYJNYCH
W styczniu 2009 roku kierownik projektu spotka艂 si臋 z pedagogami w szko艂ach podstawowych i w gimnazjach w Olecku i Wieliczkach oraz dyrektorem w Babkach Oleckich. Ich celem by艂o zapoznanie si臋 z sytuacj膮 edukacyjn膮 uczni贸w z terenu Parafii i poznanie opinii pedagog贸w na temat wyst臋puj膮cych w艣r贸d podopiecznych problem贸w i potrzeb. W lutym 2009 roku odb臋d膮 si臋 2 spotkania z rodzicami, na kt贸rych zostan膮 zapoznani z projektem i z dzia艂aniami skierowanymi do ich dzieci. W roku szkolnym 2009/2010 planuje si臋 powt贸rzenie dzia艂a艅.

II. OPIEKA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
Dla wnioskodawcy niezwykle wa偶ne jest dotarcie do dzieci, kt贸rzy nie radz膮 sobie w nauce i przez to s膮 zagro偶one przedwczesnym opuszczeniem systemu edukacji. Aby odpowiednio wcze艣nie zdiagnozowa膰 tego typu problemy podpisa艂 umow臋 partnersk膮 z Poradni膮 Psychologiczno-Pedagogiczn膮 w Olecku, kt贸rej specjali艣ci przeprowadz膮 specjalistyczn膮 diagnoz臋 psychologiczno-pedagogiczn膮.
Ponadto w ramach realizacji umowy partnerskiej zostan膮 przeprowadzone bezp艂atne zaj臋cia profilaktyczne pt. „Dlaczego na艂ogi s膮 szkodliwe?”. Ich celem b臋dzie zapoznanie uczni贸w z mechanizmem powstawania na艂og贸w oraz ich skutkami, a tak偶e uczenie asertywno艣ci, czyli sztuki odmawiania.

III. ZAJ臉CIA DYDAKTYCZNO-WYR脫WNAWCZE
W ramach zadania przewiduje si臋 pomoc w odrabianiu lekcji ze wszystkich przedmiot贸w, ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem przedmiot贸w 艣cis艂ych, ICT i nauki j臋zyk贸w obcych. B臋d膮 to zaj臋cia pozalekcyjne dla wszystkich ch臋tnych uczni贸w z terenu Parafii. Ich celem jest wyr贸wnanie brak贸w programowych oraz pomoc uczniom w odrabianiu lekcji i w przyswojeniu materia艂u szkolnego.
1) zaj臋cia z j臋zyka angielskiego realizowane w 3 grupach wiekowych (uczniowie szko艂y podstawowej i gimnazjum),
2) zaj臋cia korepetycyjne z przedmiot贸w szkolnych (2 grupy wiekowe),
3) 6-dniowe zaj臋cia informatyczne w okresie ferii zimowych.

IV. ZAJ臉CIA KOMPENSACYJNO-WYR脫WNAWCZE
Skierowane do uczni贸w zdiagnozowanych przez specjalist贸w z Poradni ze specyficznymi trudno艣ciami w uczeniu si臋. B臋d膮 one prowadzone w dw贸ch modu艂ach – dyslektycznym i logopedycznym.
 
V. PUNKT PSYCHOLOGICZNO-KONSULTACYJNY
W godzinach popo艂udniowych w biurze projektu odb臋d膮 si臋 dy偶ury psychologa. B臋d膮 one skierowane do wszystkich potrzebuj膮cych uczni贸w oraz do ich rodzic贸w, aby pomaga膰 im w procesie kszta艂cenia i wychowywania dzieci. Zadaniem dy偶ur贸w jest rozwijanie zdrowego poczucia w艂asnej warto艣ci, umiej臋tno艣ci pozytywnego my艣lenia, zachowa艅 asertywnych, radzenia sobie ze stresem i komunikacj膮 spo艂eczn膮. Zostan膮 tak偶e zorganizowane zaj臋cia profilaktyczne, na kt贸rych zostanie poruszony trudny temat na艂og贸w.

VI. FESTYN INTEGRACYJNY Z OKAZJI DNIA RODZINY
Nie zabraknie tak偶e integracji. W czerwcu 2009 i 2010 roku zostan膮 zorganizowane imprezy plenerowe dla wszystkich mieszka艅c贸w. Przewidziano r贸偶norodne gry i zabawy dla ca艂ych rodzin, grill, wyst臋p zaproszonych zespo艂贸w folklorystycznych, a tak偶e DJ. Ponadto w 2009 r. zostanie zorganizowana loteria fantowa, z kt贸rej doch贸d zostanie przeznaczony na zakup „wyprawki dla pierwszaka”, na kt贸r膮 z艂o偶膮 si臋 plecak, zeszyty, d艂ugopisy, kredki itp.

Do udzia艂u w projekcie zapraszamy dzieci i m艂odzie偶 w wieku 7-15 lat zamieszkuj膮cych na terenie Parafii Szczecinki oraz cz艂onk贸w ich rodzin, kt贸rzy chc膮:
- wzi膮膰 udzia艂 w ciekawych formach zaj臋膰 pozalekcyjnych,
- rozwija膰 w艂asne zainteresowania,
- nadrobi膰 zaleg艂o艣ci i uzupe艂ni膰 braki programowe,
- podnie艣膰 znajomo艣膰 j臋zyk贸w obcych,
- zdefiniowa膰 specyficzne trudno艣ci w uczeniu si臋,
- skorzysta膰 z bezp艂atnych porad psychologa w punkcie psychologiczno-konsultacyjnym.
 
Wsparcie oferowane w ramach projektu jest bezp艂atne!!!

Zg艂oszenia mo偶na dokona膰 poprzez dostarczenie do biura projektu – plebania Parafii w Szczecinkach za po艣rednictwem poczty, osobi艣cie lub z pomoc膮 innych os贸b wype艂nionego formularza zg艂oszeniowego. Druk formularza dost臋pny jest poni偶ej, mo偶na go r贸wnie偶 uzyska膰 w Biurze Projektu lub Starostwie Powiatowym w Olecku pok. nr 39. Je艣li masz problem z uzyskaniem formularza – zadzwo艅. 
 
Bli偶szych informacji na temat projektu uzyska膰 mo偶na w siedzibie:

                                   Wnioskodawca: 

Parafia Rzymsko-Katolicka 娄w. Stanis艂awa Bpa i M臋czennika
Szczecinki 27, 19-400 Olecko
Tel. 087 520 67 78
e-mail: dsmolenski@o2.pl
kontakt: Ks. Dariusz Smole艅ski

                                   Partner Projektu:

Powiat Olecki

ul. Kolejowa 32,19-400 Olecko

tel. 087 520 16 57
www.powiat.olecko.pl

kontakt: Halina Bogda艅ska

                      Formularz zg艂oszeniowy    Plakat   Ulotka cz.1  Ulotka cz.2

Wi臋cej informacji o projektach z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego na stronie:
www.efs.warmia.mazury.pl  www.efs.gov.pl

Parafia rzymsko-katolicka p.w. . Stanis砤wa Biskupa i M阠zennika