Strona główna > PROJEKT EFS

PROJEKT EFS

Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Stanisława Bpa i Męczennika w Szczecinkach z dniem 1 grudnia 2008 roku rozpoczęła realizację projektu pod nazwą „RÓWNY START - kompleksowy program pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z parafii w Szczecinkach”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany jest na podstawie umowy zawartej z Województwem Warmińsko-Mazurskim z siedzibą w Olsztynie reprezentowanym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Skierowano go do 90 dzieci i młodzieży (w wieku 7-15 lat) zamieszkujących na terenie Parafii Szczecinki, które dojeżdżają do szkoły podstawowej i gimnazjum do Olecka, Wieliczek i Babek Oleckich. Grupą pośrednią są ich rodzice, z którymi będą prowadzone rozmowy i konsultacje na temat problemów wychowawczych i niepowodzeń szkolnych dzieci.

Wybierz:

Parafia rzymsko-katolicka p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika