Zabytkowy cmentarz

W odległości 1 km na zachód od wsi zachował się dawny cmentarz ewangelicki.