Strona główna > Galeria fotografii > Festyn „Dni Rodziny” w Szczecinkach

Festyn „Dni Rodziny” w Szczecinkach


Impreza odbyła się w niedzielę 28 czerwca 2009 r. na dziedzińcu Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Stanisława Bpa i Męczennika w Szczecinkach.

Festyn był organizowany w ramach projektu „RÓWNY START - kompleksowy program pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z parafii w Szczecinkach”. Środki na jego realizację Parafia pozyskała z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Program imprezy był bogaty. Równie atrakcyjne były nagrody w loterii fantowej, konkursach i zabawach (MP3, sprzęt sportowy, namiot, zabawki, przybory szkolne itp.).
Całkowity dochód z loterii fantowej został przeznaczony na zakup wyprawki pierwszaka (plecaki, zeszyty, przybory szkolne itp.).

Fotografie z Festynu

Parafia rzymsko-katolicka p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika