Diagnoza psychologiczno - pedagogoiczna

Zdjęcia z diagnozy psychologiczno - pedagogicznej (marzec-kwiecień 2009 r.)