Strona główna > Duszpasterstwo > Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna

Informacje związane z załatwianiem różnych spraw w Kancelarii Parafialnej 
 
1. Chrzest św.
- do kancelarii należy zgłosić się 2, 3 tygodnie przed planowaną datą chrztu,
- przynosimy akt urodzenia oraz dane dotyczące rodziców i chrzestnych (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania),
- rodzicami chrzestnymi mogą być tylko osoby mające ukończone 16 lat, bierzmowane, systematycznie praktykujące i przynajmniej kilka razy w roku przystępujące do spowiedzi św.,
- o możliwości bycia chrzestnym decyduje proboszcz parafii zamieszkania chrzestnego poprzez specjalne zaświadczenie, które należy dostarczyć przed chrztem.

2. Sakrament małżeństwa
- zawiera się w parafii panny młodej lub pana młodego, o miejscu decydują sami zainteresowani,
- zgłaszamy się do kancelarii tej parafii, gdzie ma być ślub przynajmniej 3 miesiące przed planowaną datą,
- w kancelarii ustala się datę zapowiedzi przedślubnych, które będą głoszone 2 razy w parafiach narzeczonych (osoba z innej parafii przekazuje swemu proboszczowi prośbę o zapowiedzi wypisaną przez proboszcza parafii w której będzie ślub),
- ustala się datę przeprowadzenia protokołu przedślubnego i uzyskuje się informacje o pozostałych dokumentach potrzebnych do zawarcia małżeństwa.

3. Pogrzeb
- zgłaszamy się możliwie najszybciej (nawet telefonicznie) w celu ustalenia terminu pogrzebu
- jeżeli pochówek będzie na naszym cmentarzu należy wcześniej ustalić miejsce wykopania grobu
- przed pogrzebem dostarczamy akt zgonu i kartę zgonu celem sporządzenia w dokumentach parafialnych odpowiednich wpisów.

Parafia rzymsko-katolicka p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika