Strona główna > Ciekawe miejsca > Dąbrowskie - grodzisko

Dąbrowskie - grodzisko

Dąbrowskie - wczesnośredniowieczne grodzisko Jaćwingów. Obwałowany obiekt zwany „Szwedzkim Szańcem” położony jest w odległości ok. 2 km na południowy-zachód od wsi. W odległości ok., 1 km na południe od Dąbrowskich wzgórze 202 m na którym również miało znajdować się grodzisko.

Obydwa obiekty przypuszczalnie wchodziły w skład dawnej ziemi jaćwieskiej Meruniska. Wokół grodziska i pod jego osłoną zamieszkiwała ludność jaćwieska. 

 Jaćwingowie to wymarły lud bałtyjski zaliczany do plemion pruskich. Zamieszkiwali tzw. Jaćwierz (Sudowię), obszar położony między Biebrzą na południu, Niemnem na wschodzie i północy, od zachodu ograniczony środkowym biegiem Szeszupy i terenami na wschód od jezior Śniardwy i Mamry. Przybyli wraz z innymi plemionami Bałtów znad środkowego Dniepru, Prypeci i Protawy ok. VI w. W X-XIII w. prowadzili liczne najazdy łupieżcze na tereny księstw ruskich i polskich. W 2. połowie XIII w. ulegli połączonym siłom Rusi, Polski i Zakonu Krzyżackiego. Pod ich naporem państwo plemienne Jaćwingów upadło w 1283, jego tereny zostały podzielone pomiędzy Zakon, Polskę i Litwę. Część ludności Krzyżacy wysiedlili do Sambii, gdzie przetrwali do XVI w.

Więcej o Jaćwingach: http://www.olecko.info 

Parafia rzymsko-katolicka p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika