Strona główna > Budowa kościoła > Pomnik ofiar I wojny światowej

Pomnik ofiar I wojny światowej

W powiecie oleckim pierwsze pomniki upamiętniające ofiary  I wojny światowej zaczęto wznosi po zakończeniu działań wojennych. Miały one najczęściej formy różnego typu obelisków upamiętniających mieszkańców wsi, poległych na frontach Wielkiej Wojny, w szeregach armii niemieckiej. Były to obiekty wolnostojące - także ustawiane na cmentarzach, czasami były to pamiątkowe płyty w kościołach. Na większości pomników znajdowały się tablice ze spisami nazwisko poległych.
Do 1945 r. były najczęściej centralnymi punktami społeczno - kulturalnych wsi, wokół których organizowano różnego typu uroczystości.
Pomniki upamiętniające mieszkańców poległych w I wojnie światowej znajdowały się w: Babkach, Cimochach, Dobkach, Garbasiu, Gąskach, Gryzach, Judzikach, Kowalach Oleckich, Krupinie, Kukowie, Lakielach, Markowskich, Mieruniszkach, Olecku, Plewkach, Rogojnach, Szczecinkach, Szeszkach, ¦więtajnie i Wieliczkach.

Na pamiątkowej płycie umieszczono spis 68 nazwisk z podpisami "Odali życie dla domu i kraju" oraz "Nie zapomnij!".

1914 + 1918
Für Heimat und Vaterland gaben ihr leben [Odali życie dla domu i kraju].

Emil Alexy, Aug. Buberreck, Herm. Balzer, Fritz Bannasch, Otto Bannasch,  Johann Bernecker, Karl Belusa, August Buberrek, Gustav Buberrek, August Czylmik, Fritz Dombrowski, August Dwojakowski, Friedrich Dwojaowski, Ludwig Dybus, Franz Domass,  Ludwig Dybus, Adolf Dudda, Fritz Dusay, Max Dusay, Paul Dzikonski, Fritz Guthold, Franz Härich, Otto Himwert, Gust. Koss, Friedr. Konopka, Gust. Kowalzik, Franz Knoch,  Gust. Knoch, Joh. Krupinski, Karl Krusko, Franz Kütza, Ernst Kulessa, Hermann Kullack, Fritz Kupczyk, August Lapschiess, August Lyss, Otto Lyss, Richard Lyss, Gust. Nientkewitz,  Jak. Nowak, Aug. Ollech, Franz Polatzek, Paul Polatzek,  Ad. Radzio, Fritz Reuter, Fr. Rieck, Fr. Romanowski, Gust. Romanowski, Max Romanowski,  Julius Schütz, Ludwig Schütz, Gustav, Siegmund, Otto Schwarz, Paul Schwarz, Friedr. Sawitzki, Albert Struwe, Herm. Sych, Adam Tertel, Franz Tertel, Herm. Tertel, Friedr. Trochim, Lud. Ulkowski, Gustav Well, Ernst Weidekamm, Friedr. Weidekamm, Karl Wieczorek, Friedrich Wrobel, Otto Zander

Vergesst es nicht!

Na zdjęciu niżej uroczystości związane z przygotowaniami do plebiscytu w 1920 roku przed pomnikiem w Szczecinkach.

[Zdjęcia z książki: Grenz R., Der Kreis Treuburg. Ein ostpreussische Heimatbuch,  Lübeck 1971.]

Napis na pomniku: Einigkeit - znaczy jedność, zgodność (na zdjęciu litery zaznaczono kolorem żółtym).

Parafia rzymsko-katolicka p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika