Strona główna > Archiwum 2010

Archiwum 2010

19.11.2010 r. - Ambasador EFS 2010 ze Szczecinek

Historia Janka Muzykanta najlepiej obrazuje przegraną sytuację życiową małych mieszkańców wiejskich społeczności w XIX-wiecznej Polsce. Okazuje się, że mimo biegu czasu i postępu, problemy wciąż istnieją. Są jednak pieniądze na to, by wyrównywać szanse. Za umożliwienie „równego startu” w rozwoju dzieci i młodzieży ze wsi, nagrodzona została Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Stanisława Bpa i Męczennika w Szczecinkach.
Chcieliśmy, by dzieci z naszej wsi mogły realizować swoje marzenia tak, jak młodzież z miasta – podsumował ks. Dariusz Smoleński, kierownik zwycięskiego projektu konkursu „Ambasador EFS 2010 w ramach dobrych praktyk PO KL”. Przy jego realizacji pomocni byli partnerzy: Powiat Olecki oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku.


Ten projekt był inny” – to określenie często padało z ust jego realizatorów. Chcieli w ten sposób podkreślić przyczynę jego powstania. Nie był on pisany pod wytyczne grantodawcy, ale był oddolną inicjatywą. Jeszcze przed jego realizacją parafia okazywała swoją otwartość na mieszkańców. Młodzież z problemami dysleksji mogła korzystać z zajęć wyrównawczych prowadzonych przez proboszcza, w których wykorzystywał własne wykształcenie i doświadczenie. Starał się także integrować, organizując spotkania ze starszymi ludźmi, dziećmi i młodzieżą. Dwa lata temu zakupił projektor multimedialny i nagłośnienie, dzięki czemu organizuje sobotnie projekcje filmowe połączone z dyskusjami na temat poruszanych problemów. Pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego pozwoliły parafii zadziałać na większą skalę.

Wsparciem objęci zostali młodzi mieszkańcy Gminy Olecko i Wieliczki. Do działania ruszyli specjaliści od dysleksji, logopedii i psychologii, a także nauczyciele, którzy mogli poświecić więcej czasu na wyrównywanie wiedzy u młodzieży w zakresie nauki języka angielskiego, obsługi komputerów i wielu innych przedmiotów szkolnych. Do tego doszły zajęcia profilaktyczne. Z pomocy skorzystało 90 dzieci i młodzieży, ale również rodzice. Ci z problemami wychowawczymi mogli dowiedzieć się więcej o tym, jak pomóc swojej pociesze w rozwoju, w wyborze życiowej drogi. Dla wielu była to pierwsza profesjonalnie świadczona pomoc w tym zakresie. Nie dziwi więc, że rezultaty osiągnięte zostały na poziomie ponad 100%.

Parafia rozkręciła się w działaniu, choć jeszcze nie tak dawno mogła narzekać na zlikwidowane PGR-y, zamkniętą szkołę, pocztę, mleczarnię, wiejską świetlicę i prawie całkowicie sprzedaną remizę strażacką. Mieszkańcy poczuli drugi oddech i to było widoczne na organizowanym festynie rodzinnym. Frekwencja była ponad trzykrotnie wyższa, niż oczekiwano. – Tym razem nie musieliśmy się martwić, kto nam pomoże przy jego organizacji. Nagle okazało się, że są panie chętne do pieczenia ciast, panowie do przygotowania grilla. Mieszkańcy się zintegrowali i to było widać – przyznała Halina Bogdańska, koordynatorka projektu. – To jest mała parafia, w której mogą się dziać wielkie rzeczy.


Zwycięstwo projektu „Równy start – kompleksowy program pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z parafii w Szczecinkach” ogłoszone zostało podczas oficjalnego rozstrzygnięcia konkursu. Moduł poświęcony konkursowi zawarty został w programie regionalnej konferencji „Kapitał Ludzki szansą integracji społecznej”, podsumowującej wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie warmińsko-mazurskim. Podium na drugim miejscu zajęli realizatorzy dwóch projektów: Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej SEN z Olsztynka za „Nieformalną Akademię Młodych Liderów” oraz Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej za „Gospodarstwo przyjazne naturze”. Wyjątkowo w tym roku przyznane zostało także wyróżnienie – nagrodę otrzymał Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Morągu za projekt „Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej UL”. W ramach konkursu wydana została publikacja, opisująca i ilustrująca 20 projektów, które najwyżej oceniła Kapituła.

Film o laureatach konkursu można już obejrzeć na stronie Telewizji Obywatelskiej www.telewizjaobywatelska.org.pl/play_id_245.html

autorka: Jola Prokopowicz, red. wim.ngo.pl [źródło: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/602707.html]

-----------------------------------------------------------------------

18.11.2010 r. Proboszcz został unijnym ambasadorem

Warmia i Mazury są liderem w Polsce w wykorzystywaniu funduszy z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Do tej pory wykorzystaliśmy około 60 proc. z puli 312 mln euro, które region dostał na realizację programu.
W środę na konferencji w Olsztynie przedsiębiorcy i samorządowcy podsumowali wdrażanie tego programu w województwie. Po raz drugi zostały też nagrodzone najlepsze projekty w konkursie Ambasador EFS 2010. W tym roku tytuł przypadł parafii św. Stanisława w niewielkich Szczecinkach w powiecie oleckim.

Parafia została nagrodzona za projekt „Równy start”. To program pomocy dla dzieci i młodzieży wiejskiej, a jego celem było zorganizowanie opieki psychologiczno-pedagogicznej i zajęć pozalekcyjnych dla uczniów.
[Gazeta Olsztyńska, 2010-11-17 ]

27.06.2010 r. Festyn Integracyjny "Dni Rodziny"

Festyn „Dni Rodziny” w Parafia Rzymsko-Katolickiej Św. Stanisława Bpa i Męczennika w Szczecinkach 27 czerwca 2010 r.

27 czerwca 2010 r. Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Stanisława Bpa i Męczennika w Szczecinkach wraz ze Starostwem Powiatowym w Olecku zorganizowali Festyn „Dni Rodziny” w Szczecinkach. Honorowy patronat nad festynem objął Stanisław Lucjan Ramotowski - Starosta Olecki oraz Wacław Olszewski - Burmistrz Olecka. Patronat medialny sprawuje Radio 5, Głos Olecka i Tygodnik Olecki.

Festyn był także uroczystym podsumowaniem realizowanego od grudnia 2008 roku projektu „RÓWNY START – kompleksowy program pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z parafii w Szczecinkach”. Partnerem projektu jest Powiat Olecki reprezentowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Olecku. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zobacz fotografie z Festynu "Dni Rodziny 2010 r. 

Zobacz zbiorową fotografię mieszkańców Szczecinek


01.02.2010 r.

W poniedziałek, 1 lutego 2010 roku rozpoczął się 6-dniowy kurs informatyczny w ramach Projektu „RÓWNY START - kompleksowy program pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z parafii w Szczecinkach”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Więcej informacji w zakładce Projekt EFS/Zaj. komputerowe 2010

Kurs będzie prowadzony w II grupach wiekowych w godzinach 9.00 do 13.40. Oferujemy ciekawe zajęcia, konkursy z nagrodami - więcej informacji w zakładce Plan zajęć.

Zakończenie kursu przewidziano na sobotę 6 lutego br. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału!


 06.01.2010 r.

 Parafia w Szczecinkach finalistą konkursu "Parafia Cyfrowego Kontynentu"
 

W konkursie "Cyfrowy kontynent" wzięły udział liczne parafie z małych i wielkich miejscowości. Przynależą one do 19 diecezji z 42 na terenie Polski. Żeby je wszystkie odwiedzić, nie korzystając z internetu, należałoby przejechać ponad 3.000 kilometrów. Każda z nich daje przykład jak stosować w działalności duszpasterskiej nowoczesne techniki informacyjne i komunikacyjne, działając jednocześnie na rzecz społeczności lokalnej. Ich proboszczowie to prawdziwi liderzy lokalni, którzy śmiało sięgają po najnowsze techniki informacyjne i komunikacyjne, popularyzując je w swojej wspólnocie. Godnym podkreślenia jest fakt, że na tym polu widać znakomitą współpracę między parafianami a ich duszpasterzami. Przejawia się ona nie tylko prowadzeniem serwisów internetowych czy też wprowadzeniem teleinformatyki do kościołów, ale przede wszystkim wspólnymi działaniami na rzecz poprawy edukacji i integracji wspólnoty lokalnej.

 Sześcioosobowa Komisja ogłasza, że finalistami zostały następujące parafie:

1.Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Kostki, Korytowo, diecezja szczecińsko-kamieńska; ksiądz proboszcz Sławomir Kokorzycki.
2.Parafia rzymskokatolicka p.w. Św. Stanisława Bpa i Męczennika, Szczecinki, diecezja ełcka; ksiądz proboszcz Dariusz Smoleński;
3.Parafia rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia N.M.P., Radlin-Biertułtowy, diecezja katowicka; ksiądz proboszcz Zenon Działach.

Uroczystość wręczenia dyplomów Zwycięzcy i finalistom nastąpi tuż po wykładzie ks. profesora Michała Hellera na konferencji "Państwo w mikro- i makroskali. Złoty trójkąt: gospodarka - nauka - samorząd" zorganizowanej przez Urzędu Miasta Tarnowa, Computerworld i Fundację "Instytut Mikromakro" , w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie 25 lutego 2010 r.

[ http://konferencje.computerworld.pl  ]

[..]

.... w Szczecinkach, w których likwidacja PGR-u w początkach lat 90. stała się dla pracowników i ich rodzin prawdziwą katastrofą. W ocenie ks. proboszcza Dariusza Smoleńskiego PGR były nie tylko zakładem pracy, ale i miejscem życia, specyficznym środowiskiem z odrębną kulturą i obyczajowością. "Ale ten znany i pewny świat legł w gruzach. Dramat utraty zatrudnienia pogłębiało to, że pierwszym krokiem na drodze likwidacji PGR-u było pozbycie się "socjału" i "kultury" - dowodzi.
W ostatnich latach w Szczecinkach zamknięto szkołę, pocztę, mleczarnię, świetlicę gminną, a nawet sprzedano prawie całą remizę strażacką. Zdaniem proboszcza dużym problemem jest brak miejsca, w którym dzieci i młodzież mogłaby spotkać się w czasie wolnym. Obecnie najczęściej spotykają się na przystanku PKS. "Już zaobserwowano wzrost poziomu agresji, popadania w nałogi i depresje. Dodatkowo w wielu rodzinach występuje problem uzależnienia od alkoholu, który w bezpośredni i pośredni sposób dotyka dzieci i młodzież" - dodaje.


[ http://konferencje.computerworld.pl  ]


Parafia rzymsko-katolicka p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika