Strona główna > Archiwum 2009

Archiwum 2009

 

 15 grudnia 2009r.

Orędzie Biskupa Ełckiego na Boże Narodzenie 2009

Umiłowani w Panu, Siostry i Bracia!
 W noc betlejemską Bóg objawił ludzkości Miłość: Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne
(J 3, 16). Te słowa wskazują, że człowiek oraz świat od początku są umiłowani przez Boga.
Bóg z miłości do nas stał się człowiekiem, narodził się w skrajnej nędzy w stajni betlejemskiej. Dla naszego zbawienia przyszedł na świat jako małe Dziecię stając się Emmanuelem, Bogiem z nami.
W Bożym Dzieciątku ukryła się cała wszechmoc i miłość Boga. Matka Najświętsza wraz
z Józefem pierwsi uznali w Nim Boga. To radosne orędzie, że narodził się Zbawiciel, usłyszeli pasterze, którzy na polach betlejemskich pilnowali owiec. Tylko serca czuwających pasterzy zdolne były uwierzyć w orędzie głoszone przez Anioła. Oni napełnieni radością i odwagą oddali Bogu pokłon, adorowali Słowo, które stało się Ciałem i stali się świadkami Miłości, świadkami nowo narodzonego Jezusa.
To orędzie Bożego Narodzenia, orędzie miłości Boga do człowieka jest skierowane
do wszystkich ludzi. Podobnie jak Maryja pokazała narodzonego Jezusa pasterzom, tak dzisiaj Kościół ukazuje Jezusa całej ludzkości, aby wszyscy ludzie doświadczyli zbawczej mocy Boga.
W Roku Kapłańskim i my chcemy ujrzeć w Nowonarodzonym oblicze Najwyższego Pasterza,
a także uświadomić sobie prawdę, że tylko Miłość jest jedyną siłą zdolną zmienić serce człowieka oraz całą ludzkość. Dlatego pochylmy się nad tajemnicą Wcielenia Syna Bożego i popatrzmy oczyma naszego serca na Boga, który stał się małym Dzieckiem. Spotkajmy się z nowo narodzonym Jezusem, oddajmy Mu pokłon i otoczmy Go naszą ludzką miłością.
Pragnę wszystkim przypomnieć dzisiaj tę prawdę, że człowiek jest wielki tylko wtedy, kiedy ma serce czuwające, bo tylko wtedy jest zdolny rozpoznać w Dziecięciu swego Stwórcę
i Zbawiciela, uklęknąć przed Nim, oddać Mu cześć i uwielbienie oraz stać się Jego świadkiem
w dzisiejszym świecie. Obyśmy się stali ludźmi o sercach czuwających. Prośmy Pana, byśmy mogli przyjąć Jezusa z wiarą, że Miłość może przemienić nasze życie. Niech Nowonarodzony sprawi, byśmy byli pełni nadziei i stawali się świadkami Miłości, która pomoże spotkanym ludziom przemienić ich serca oraz uczynić z nich „oazę” pokoju i radości.
Jako pasterz Diecezji pragnę połamać się opłatkiem z każdym z Was i złożyć serdeczne życzenia Wam oraz Waszym najbliższym przebywającym poza domem rodzinnym i granicami naszej Ojczyzny. Składam serdeczne życzenia również Gościom odwiedzającym rodziny i tutejsze okolice. Pragnę wszystkich ogarnąć myślą i życzyć, byście stawali się świadkami Miłości Boga, każdy na swój sposób. Powołani niech świadczą o Chrystusie w miejscu swojego posłannictwa. Rodzice niech będą świadkami Nowonarodzonego w swoich rodzinach. Nauczyciele i katecheci wobec swoich uczniów i wychowanków. Pracodawcy wobec swoich pracowników i podwładnych. Pełniący władzę niech będą świadkami wiary przed społeczeństwem. Chorzy niech o Bogu świadczą w cierpieniu, bowiem oni są najważniejszą cząstką Kościoła. Dzieci i młodzi niech dają świadectwo wiary w Jezusa Chrystusa i nie lękają się opinii świata. Starsi niech stworzą warunki, by ich dzieci
i wnuki mogły bez przeszkód wyznawać swoją wiarę. Noc betlejemska jest właśnie po to, byśmy uwierzyli w nowo narodzonego Pana i życiem dawali o Nim świadectwo!
Najdrożsi w Chrystusie, wszystkich zapewniam o pamięci i modlitwie przed Jezusowym żłóbkiem oraz upraszam Boże błogosławieństwo w nadchodzącym Nowym Roku.
 
+ Jerzy Mazur SVD
 Biskup Ełcki


 29 listopada 2009r.

Podsumowanie projektu „KRAINA MEGO DZIECIŃSTWA”

W niedzielę, 29 listopada 2009 r., w Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczecinkach odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Kraina mego dzieciństwa”. Realizacja projektu była dofinansowana ze środków Programu "Działaj Lokalnie VI" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Gołdapskiego Funduszu Lokalnego, Gminy Gołdap i Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej.

Celem projektu było przywrócenie więzi lokalnych i poczucia zakorzenienia mieszkańców wsi Szczecinki, Dąbrowskie, Pieńki, Krupin i Raczki Wielkie poprzez wspólne działania edukacyjne związane z poznaniem lokalnej historii, kultury, tradycji i sztuki. Uczestnikami było 95 mieszkańców parafii, w tym najaktywniejszymi uczestnikami były dzieci i młodzież. 

W ramach projektu zorganizowaliśmy integracyjne spotkania z historykiem i starszymi ludźmi oraz wyjazd edukacyjny po najpiękniejszych zakątkach Polski północno-wschodniej. Przeprowadziliśmy warsztaty fotograficzno-informatyczne i tradycji kulinarnej. W Oleckim Stowarzyszeniu Aktywnych "Zamek" odbył się wykład skierowany do dzieci i młodzieży na temat historii regionu połączony ze zwiedzaniem Muzeum Historyczno-Regionalnego. Na integracyjnej wystawie zaprezentowaliśmy bogatą dokumentację fotograficzną, prezentację z realizacji projektu, a także wręczyliśmy nagrody w konkursie fotograficznym.


„Projekt, który zrealizowaliśmy odwoływał się do dziedzictwa przeszłości – mówi Ks. Dariusz Smoleński, Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Stanisława Bpa i Męczennika w Szczecinkach – który jest zaklęty w budynkach i miejscach, ale też tego, który noszą w sobie ludzie. Najcenniejsze w tym działaniu było to, że zdobyta wiedza stała się, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, ważnym doświadczeniem, a poznanie historii życia innych mieszkańców parafii oraz tradycji regionu pozwoliła na lepsze poznanie Krainy ich Dzieciństwa”.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za pomoc w realizacji projektu Panu Zbigniewowi Mieruńskiemu – Prezesowi Gołdapskiego Funduszu Lokalnego, Markowi Góryńskiemu i Oleckiemu Stowarzyszeniu Aktywnych „Zamek”, Lucynie Goik ze Stowarzyszenia Żytkiejmska Struga, Józefowi Kunickiemu, Starostwu Powiatowemu w Olecku, Wacławowi Sapieha i Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczecinkach oraz wszystkim sponsorom.

Fotografie z podsumowania projektu "Kraina mego dzieciństwa" - 29.11.2009 r.


 18 października 2009r.

Nowe fotografie:  Festyn „Dni Rodziny” w Szczecinkach - 28.06.2009 r.     Kraina mego dzieciństwa - 26.09.2009 r.


 18 października 2009r.

Zabytkowy cmentarz


 17 października 2009r.

Szkoła w Szczecinkach przed 1944 rokiem


 17 października 2009r.

Warsztaty Fotograficzno-Informatyczne. Każda miejscowość ma własne piękne i niepowtarzalne piękno. Trzeba je tylko zauważyć. Służyć mają temu 15-godzinne warsztaty, które poprowadzi ekspert fotografii, a zarazem nauczyciel informatyki w oleckim liceum ogólnokształcącym – Józef Kunicki.
Przedstawi Odbiorcom tajniki profesjonalnej fotografii cyfrowej, a następnie  w przygotowanej na te zajęcia salce komputerowej na terenie plebanii (wyposażonej w co najmniej 5 komputerów) odbędą się warsztaty informatyczne.
Uczestnicy będą „obrabiali” wykonane zdjęcia, skanowali stare fotografie, mapy itp. W efekcie końcowym stworzą pamiątkową prezentację multimedialną z realizacji projektu. Prezentacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej parafii www.szczecinki.diecezja.elk.pl, a także zostanie nagrana na 40 płytach CD, które otrzymają na pamiątkę uczestnicy.
Na zachętę do aktywnego udziału w warsztatach zostanie ogłoszony mini-konkurs fotograficzny. Każdy będzie miał szansę (bez względu na jakość aparatu) bo liczyć się będzie przede wszystkim wyczucie estetyczne, dostrzeżenie detali, pokazanie, że zwykłym krajobrazie lub rzeczy też jest piękno. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas wystawy na zakończenie projektu, a także zostaną wtedy wręczone drobne nagrody rzeczowe.

9 lutego  2009 r

W tym dniu rozpoczęły się zajęcia z informatyki w ramach projektu "Równy start - kompleksowy program pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z parafii w Szczecinkach " współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

13 lutego 2009 r

13 lutego 2009 roku po zajęciach  wyjechaliśmy z księdzem Dariuszem Smoleńskim na basen do Mikołajek. Gdy przyjechaliśmy pani zaprowadziła nas do szatni i wieszała nasze kurtki. Gdy już się przebraliśmy poszliśmy na basen gdzie graliśmy w piłkę. Starsi chłopcy zjeżdżali z ogromnej zjeżdżalni, a młodsi poszli kąpać się w rzeczce. Byliśmy także w jakuzzi. Wyjazd nam się podobał, wszyscy byli bardzo zadowoleni. W imieniu całej grupy składamy serdeczne podziękowania księdzu Darkowi. Tu są zdjęcia z wyjazdu >>>

20 lutego 2009 r

Dzieci z parafii w Szczecinkach wiedzą „Co piszczy w komputerze”

W drugim tygodniu ferii zimowych rozpoczął się sześciodniowy kurs informatyczny w ramach projektu „RÓWNY START - kompleksowy program pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z parafii w Szczecinkach”. Wzięło w nim udział 17 dzieci z terenu Parafii.

Zajęcia odbywały się w sali katechetycznej zamienionej na pracownię komputerową. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Leszkowi Olszewskiemu Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego w Olecku za bezpłatne użyczenie sprzętu komputerowego na zajęcia.

Zajęcia były bardzo ciekawe – mówi Ania Kosińska z miejscowości Dąbrowskie. Poznaliśmy budowę komputera i procesora. Nauczyliśmy się instalować programy komputerowe, gry i programy edukacyjne. Poznaliśmy też strony internetowe o Olecku i inne ciekawe portale. Bardzo zainteresował nas portal Interklasa, gdyż niektóre informacje wykorzystamy w szkole na lekcjach.

Pisaliśmy także notatki o naszych miejscowościach – mówi Sara Brodowska. Wszystkie dodaliśmy do strony internetowej www.szczecinki.diecezja.elk.pl, którą także współtworzymy. Jak wróciliśmy do domu, to mogliśmy pokazać  ją swoim rodzicom. Uczyliśmy się także wyszukiwać informacji w Internecie i rozmawialiśmy o bezpieczeństwie i wirusach. Na zakończenie dostaliśmy dyplomy oraz wręczono nagrody w konkursie graficznym.

W marcu rozpoczną się także zajęcia pozaszkolne z korepetytorami, którzy pomogą dzieciom w odrabianiu lekcji z różnych przedmiotów. Ponadto trwa nabór na bezpłatne zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego. Będą one prowadzone w godzinach popołudniowych w dwóch grupach wiekowych (po jednej dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów). Serdecznie zapraszamy do udziału. Więcej informacji o realizowanym projekcie w zakładce „Projekt EFS”.

25 lutego 2009 r

Środa Popielcowa - rozpoczęcie okresu Wielkiego Postu. Porządek Mszy Św.: Szczecinki godz.: 12.00 i 17.30. Krupin godz. 16.00.

20-22 lutego 2009 r.

Rekolekcje wielkopostne. Rekolekcjom będzie przewodniczył ks. Jacek Nogowski, wicedyrektor Caritas Diecezji Ełckiej. Porządek Mszy Św.: Szczecinki godz. 11.00 i 17.00, Krupin godz. 16.00. Zachęcam do udziału w rekolekcjach i skorzystania z sakramentu pokuty.  

Wybierz:

Parafia rzymsko-katolicka p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika