Festyn „Dni Rodziny”
w Parafia Rzymsko-Katolickiej Św. Stanisława Bpa i Męczennika w Szczecinkach
 
27 czerwca 2010 r.

 

27 czerwca 2010 r. Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Stanisława Bpa i Męczennika w Szczecinkach wraz ze Starostwem Powiatowym w Olecku zorganizowali Festyn „Dni Rodziny” w Szczecinkach. Honorowy patronat nad festynem objął Stanisław Lucjan Ramotowski - Starosta Olecki oraz Wacław Olszewski - Burmistrz Olecka. Patronat medialny sprawuje Radio 5, Głos Olecka i Tygodnik Olecki.

Festyn był także uroczystym podsumowaniem realizowanego od grudnia 2008 roku projektu „RÓWNY START – kompleksowy program pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z parafii w Szczecinkach”. Partnerem projektu jest Powiat Olecki reprezentowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Olecku. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ostatnia aktualizacja: 27 czerwca 2010   w@m